Anteckningar från ett källarhål

FJODOR DOSTOJEVSKIJ [1821–1881] är mästaren från S:t Petersburg, en av de största romanförfattarna genom tiderna. Hans mest inflytelserika verk är romanerna Brott och straff [1866], Idioten [1869], Onda andar [1872] och Bröderna Karamazov [1880].

Titel: 
Anteckningar från ett källarhål
Översättning: 
Cecilia Borelius ­Rohnström
Originaltitel: 
Записки из подполья
Omslagsdesign: 
Lars Sundh
Omslagsbild: 
Egon Schiele, »Die Wahrheit wurde enthüllt«, 1913
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Översatt skönlitteratur
Utgivningsdag: 
2021-05-31
Antal sidor: 
128
ISBN: 
978-91-7645-136-6 [inb]
978-91-8023-042-1 [e-bok]

Fjodor Dostojevskij • Anteckningar från ett källarhål

»Jag är en sjuk man, en elak man, en frånstötande man.« Så inleds Fjodor Dostojevskijs klassiska roman Anteckningar från ett källarhål, första gången publicerad 1864. En bitter, isolerad före detta tjänsteman ut- gjuter sig över samtidens moraliska förflackning, över politik och filosofi som står lika mycket i strid med hans höga ideal som med hans hat mot människorna. När han slutligen lämnar sitt källarhål blir hans oförmåga att delta i världens teater bara ytterligare ett belägg för att han i själva verket är utvald och förpliktigad att säga sanningen.

Kristusgestalt eller källartroll? Dostojevskijs roman ger inga entydiga svar. Dess tvetydiga absurditet kom att bli en avgörande impuls för det följande seklets existentialister.

»Vad beträffar mig, så har jag ju i mitt liv bara dragit ut de yttersta konsekvenserna av det som ni inte ens vågar föra till hälften.« 

I svensk översättning av Cecilia Borelius ­Rohnström.

»Dostojevskij och ingen annan skapade den moderna prosan.« | James Joyce