Thorsten Jonsson Berättelser från Amerika

THORSTEN JONSSON [1910–1950] var verksam som författare, översättare och journalist. Han bidrog till introduktionen av författare som Hemingway, Steinbeck och Faulkner – vilka också gjorde avtryck i hans egna verk.

Läs ett smakprov...
Titel: 
Berättelser från Amerika
För/efterord: 
Sverker Sörlin
Omslagsdesign: 
Lars Sundh
Omslagsbild: 
Terese Andrén
Bandtyp: 
Häftad
Genre: 
Skönlitteratur
Utgivningsdag: 
2007-06-28
Antal sidor: 
204
Format: 
127 x 200 mm
ISBN: 
978-91-88748-91-1 [häf]

Thorsten Jonsson • Berättelser från Amerika

Berättelser från Amerika är en samlingsvolym som innehåller Thorsten Jonssons postumt utkomna Dimman från havet, samt två av novellerna ur Sidor av Amerika från 1946: »Anteckningar från Manhattan« och »Samtalsvis«. Dessa sammanlagt sex texter utgör en upptäcktsfärd in i Amerikas väsen – i dess kultur, historia och politik. Berättelserna har behållit sin aktualitet, de politiska analyserna ter sig idag nästan profetiska.

Med förord av Sverker Sörlin.

»Det är snyggt gjort och där ges nyanserade bilder av ett Amerika vid krigsslutet. Och det är gott om välplacerade semikolon.« | Tomas Forser, Göteborgs-Posten

»Thorsten Jonsson var en djupt särpräglad författare. Att bara se honom som en efterföljare till de amerikanska förebilderna reducerar hans författarskap. Han var hårdkokt, men intrycken från de amerikanska författarna gav utgångspunkter, en teknik och ett förhållningssätt. De gav honom medel att gestalta en erfarenhet där hans egen norrländska bakgrund mötte Manhattan, där Europa och USA ingick en ideologiskt genomlyst syntes.« | Magnus Eriksson, Svenska Dagbladet

»Thorsten Jonsson är och förblir ett unikum i den svenska 1900-talslitteraturen.« | Roberth Ericsson, Tidningen Kulturen