Carin Holmberg Det kallas manshat

CARIN HOLMBERG är sociolog med inriktning på frågor som rör maktrelationer mellan kvinnor och män. 1993 kom hennes doktorsavhandling Det kallas kärlek: en socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns överordning bland unga jämställda par. Hennes andra bok, Det kallas manshat, gavs ut första gången 1996.

Läs ett smakprov...
Titel: 
Det kallas manshat
För/efterord: 
Carin Holmberg
Författarporträtt: 
Lars Sundh
Omslagsdesign: 
Lars Sundh
Omslagsbild: 
Arvida Byström
Bandtyp: 
Pocket
Genre: 
Samhälle & Politik
Utgivningsdag: 
2015-01-07
Antal sidor: 
128
Format: 
110 x 178 mm
ISBN: 
978-91-7499-627-2 [poc]
978-91-7499-328-8 [e-bok]
978-91-88748-49-2 [mb]

Carin Holmberg • Det kallas manshat

När Carin Holmberg skrivit färdigt sin doktorsavhandling i sociologi, Det kallas kärlek [1993], om könsmaktordningen bland unga till synes jämställda par, hade hon mycket vrede kvar. Den fick sitt utlopp i Det kallas manshat. En bok om feminism, en rak och ilsken debattbok där hon visade grundläggande ojämlikheter mellan könen med en rad exempel hämtade ur media. Varför tycker den unge fotografen Jens Assur att jämlikheten »gått för långt« för att hans sambo vägrar att städa? Varför betraktas kvinnliga chefer som »manliga«? Varför får så många feminister frågan om de är manshatare?

Carin Holmberg behöver inte läsa mellan raderna i de tidningsartiklar hon behandlar. Hon läser det som faktiskt står. Som hon skriver i sitt förord: »Den bärande tanken i boken är att vi genom att inte lyssna utan enbart höra dels missar tillfällen att förstå, analysera och kritisera könsmakten, dels reproducerar densamma.«

Det kallas manshat är ett vasst och lättillgängligt redskap för den som vill förstå könsmaktens mekanismer, ett slags handbok i feminism om man så vill.

»Alla som börjar slappna av i den feministiska kampen och tycka att vi ju ändå har det ganska bra rekommenderas denna bok som åter bringar liv i vreden.« | Nina Björk, Dagens Nyheter

»En redig och lättläst grundkurs om vissa bärande strukturer i manssamhället som frilägger konflikter i stället för att försöka släta över dem.« | Nina Lekander, Expressen

»Belyser genom konkreta vardagsexempel hur manssamhället tar sig uttryck och hur kvinnor och män agerar utifrån den överordning som samhället ger män.« | Agneta Lilja, Upsala Nya Tidning