Flykten från friheten

ERICH FROMM [1900–1980], född i Frankfurt am Main, var en tysk-amerikansk socialpsykolog, psykoanalytiker, sociolog, humanistisk filosof och demokratisk socialist. Han studerade juridik, sociologi och psykoanalys vid olika universitet i Tyskland och var en av de ledande medlemmarna av Frankfurtskolan.

Titel: 
Flykten från friheten
Översättning: 
Tore Ekman & Alf Ahlberg
Originaltitel: 
Escape from Freedom
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Översatt, Psykologi & Pedagogik
Utgivningsdag: 
2024-05-09
Antal sidor: 
240
ISBN: 
978-91-7781-448-1 [inb]
978-91-7781-449-8 [e-bok]

Erich Fromm • Flykten från friheten

Kan friheten bli för stor? Och vad händer med den människa som inte orkar bära ansvaret och riskerna som friheten skapar? Dessa är centrala frågor i Erich Fromms klassiska studie av det i väst så viktiga begreppet individ, och av de psykologiska aspekterna av frihet och auktoritarianism. Med avstamp i människans ursprungliga skilsmässa från naturen visar Fromm hur det moderna kapitalistiska samhället inte bara har frigjort individen utan också skapat en ångest och alienation som riskerar driva människor att söka efter trygghet och identitet i auktoritära system och idéer.

Flykten från frihet [Escape from Freedom, 1941] ger ett djupgående perspektiv på människans psykologiska behov och konflikter i ett samhälle präglat av individualism och konkurrens. I översättning av Tore Ekman och Alf Ahlberg.