Fursten

NICCOLÒ MACHIAVELLI [1469–1527] var en florentinsk författare, filosof, historiker, diplomat och politiker. Machiavelli var 25 år gammal när släkten Medici föll från den florentinska makten 1494 – han gjorde snabb karriär i den nya republiken. När Medici återtog makten 1512 kastades Machiavelli i fängelse, torterades och undkom med en hårsmån att bli avrättad. Kort efter att han frigavs 1513 skrev Machiavelli Fursten, en historisk studie i furstars ledarskap med vägledande kommentarer och analyser. Några år senare togs han i Medicis tjänst. Fursten [Il Principe] publicerades 1532.  

 

Läs ett smakprov...
Titel: 
Fursten
Översättning: 
Karin Hybinette
Originaltitel: 
Il Principe
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Filosofi & Religion
Utgivningsdag: 
2019-05-03
Antal sidor: 
144
Format: 
135 x 210 mm
ISBN: 
978-91-7781-816-8 [inb]
978-91-7781-817-5 [e-bok]

Niccolò Machiavelli • Fursten

När Niccolò Machiavelli i början av 1500-talet skrev sitt mest berömda verk förnyade han radikalt en ärevördig medeltida genre: »furstespegeln«. I stället för att som brukligt glorifiera regentens roll, i moralens och dygdernas tecken, skrev Machiavelli utan krusiduller vad furstar i allmänhet gör för att överleva och bli framgångsrika. 

Fursten väckte förargelse och anstöt redan när den utgavs för första gången. Genom århundradena har den fortsatt att vara omstridd, fortsatt att fascinera, med sina skamlöst öppna reflektioner över maktens villkor. Och kanske har boken aldrig varit så aktuell som i vår tid.

En av världslitteraturens stora klassiker, i svensk översättning av Karin Hybinette.

 

 

»Thucydides, och Machiavellis Fursten, står mig närmast i fråga om den ovillkorliga viljan att inte låta sig luras, och att se förnuftet som någonting verkligt, inte som någonting förnuftigt , ännu mindre moraliskt « | Friedrich Nietzsche