Handbok i livets konst

EPIKTETOS [ca. 55–135 e.kr] var en grekisk-romersk stoisk filosof. Han tillbringade sina ungdomsår i Rom där han var slav åt Neros sekreterare Epafroditus, och han fick där möjlighet att studera filosofi under stoikern Gaius Musonius Rufus. Efter sin frigivning undervisade han själv och grundade en skola i Nikopolis i Grekland, dit han begav sig år 93 e.Kr. då alla filosofer förvisades från Rom. Hans mest kända elev, Arrianos, skrev ned två verk om Epiktetos läror baserade på sina föreläsningsanteckningar: Utläggningar och Handbok i livets konst.

Titel: 
Handbok i livets konst
Översättning: 
Nino Runeberg
Originaltitel: 
Ἐγχειρίδιον Επικτήτου
Omslagsdesign: 
Rasmus Pettersson
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Filosofi & Religion, Klassiker, Översatt
Utgivningsdag: 
2023-04-25
Antal sidor: 
72
ISBN: 
978-91-7645-023-9 [inb]
978-91-7645-097-0 [e-bok]

Epiktetos • Handbok i livets konst

Epiktetos stoiska manual Handbok i livets konst har trots sitt nätta omfång haft ett närmast omåttligt inflytande på utvecklingen av den moderna filosofin. Den blev en omedelbar bästsäljare bland intellektuella, anti-kristna tänkare och filosofer när den översattes till folkspråken, Montaigne ägde ett exemplar och Fredrik den store bar alltid med sig sitt. Medan Blaise Pascal vägrade befatta sig med boken hörde Adam Smith och Adam Ferguson till dem som ofta citerade den.

Handbok i livets konst kan läsas som en sammanfattning av stoicismen som både teori och praktik, men allra främst avsåg Epiktetos med sin undervisning att lära ut stoicismen som en filosofi att leva efter.

I översättning av Nino Runeberg.