Historier i världen: Romaner och kortromaner 1910-1942

STEFAN ZWEIG föddes 1881 i Wien i dåvarande Österrike-Ungern. Han debuterade som poet 1901 och publicerade därefter en mängd romaner, noveller, essäer och levnadsteckningar. 1942 tog han sitt liv i Rio de Janeiro.

Titel: 
Historier i världen: Romaner och kortromaner 1910-1942
För/efterord: 
Jens Christian Brandt
Översättning: 
Hugo Hultenberg
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Klassiker, Översatt skönlitteratur
Utgivningsdag: 
2024-01-10
Antal sidor: 
480
ISBN: 
978-91-8023-943-1 [inb]
978-91-8023-996-7 [e-bok]

Stefan Zweig • Historier i världen: Romaner och kortromaner 1910-1942

Stefan Zweig är en av det sönderfallande Europas stora krönikörer, som skildrar en värld som krossades i två stora krig men som också gjorde dessa katastrofer möjliga, kanske oundvikliga. Med psykologisk klarsyn och historisk överblick fångar han en epok som myllrade av liv och dog i våld och förödelse. Sin mest kända bok, Världen av igår – en europés minnen, skrev han åren före sin död i exil i Brasilien, dit han tvingats fly, dels på grund av sin judiska härkomst, dels på grund av sina böcker, som hade brunnit i nazisternas bokbål.

Men på 1920-talet var han en stjärna i den tyskspråkiga litteraturen. I denna unika volym samlas fem av de romaner och kortromaner som lade grunden till hans berömmelse: Ångest (1910), Ett brev från en okänd kvinna (1922), Tjugofyra timmar av en kvinnas liv (1925), Känslornas irrvägar (1927) samt Schack från författarens dödsår 1942.

I svensk översättning av Hugo Hultenberg och med ett nyskrivet förord av författaren Jens Christian Brandt.