Ingen omskrivning: Dikter 1975-2014

EILEEN MYLES, född i Cambridge, Massachusetts 1949, är en amerikansk författare. Myles hör till samtidens mest hyllade amerikanska poeter. Av litterära priser och stipendier hen tilldelats kan nämnas Shelley-priset från Poetry Society of AmericaLambda Book Award, stipendierna Guggenheim Fellowship samt Warhol Foundation / Creative Capital.

Eileen Myles sajt
Twitter

Titel: 
Ingen omskrivning
Översättning: 
Helena Eriksson
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Lyrik, Översatt
Utgivningsdag: 
2020-08-12
ISBN: 
978-91-7893-037-1 [db]
978-91-7893-038-8 [e-bok]

Eileen Myles • Ingen omskrivning: Dikter 1975-2014

Eileen Myles har på senare år seglat upp som en sorts rockstjärna inom den amerikanska poesin. Hens dikter rör sig på ett självklart sätt mellan det personliga och det politiska, fantasi och krass verklighet. Det är en poesi som andas liv – i ständig rörelse, på en gång otyglad och tyglad, pang på, smutsig och ruffig, queer, humoristisk, vacker och romantisk.

Ingen omskrivning är ett urval baserat på samlingsvolymen I Must Be Living Twice [2015]. Boken spänner över fyra decennier, från 1975–2014, och inbegriper dikter ur tio böcker, från debutsamlingen The Irony of the Leash och framåt.

I svensk översättning av Helena Eriksson.