Kärlekens samtal

ROLAND BARTHES [1915–1980] är en av historiens mest berömda och originella litteraturkritiker, med stort inflytande över framväxten av teorier som strukturalism, poststrukturalism och semiotik. Till hans viktigaste verk hör förutom Kärlekens samtal även Textens njutning, Litteraturens nollpunkt, Mytologier och S/Z.

Titel: 
Kärlekens samtal
För/efterord: 
Carin Franzén
Översättning: 
Leif Janzon
Originaltitel: 
Fragments d'un discours amoureux
Omslagsdesign: 
Rasmus Pettersson
Omslagsbild: 
© Alexander Krivitskiy & Emiliano Vittoriosi/Unsplash.com, 2022
Bandtyp: 
Häftad
Genre: 
Filosofi & Religion, Översatt
Utgivningsdag: 
2022-02-07
Antal sidor: 
320
ISBN: 
978-91-8023-465-8 [häftad]
978-91-8023-544-0 [e-bok]

Roland Barthes • Kärlekens samtal

Kärlekens samtal var revolutionerande när den kom ut 1977 och har sedan dess räknats till världslitteraturens mest egensinniga böcker om kärlek. I en samling korta, intensiva texter skriver Roland Barthes om den älskandes alla känsligaste ögonblick: I mötet, väntan, bekräftelsen, omfamningen, hänryckningen, förvirringen, ängslan, svartsjukan, grälet, förståelsen, ömheten. Samt om hur kärleken manifesterar sig
i språket. I dialoger med allt från kanoniska storheter som Freud, Goethe, Platon, Nietzsche och Proust till zen-mystiker, reflekterar Barthes över ämnet som så få stora filosofer vågat sig på i grunden men som vi alla egentligen helst läser om.

Kärlekens samtal [Fragments d’un discours amoureux] presenteras här på svenska med de tjugo ytterligare fragment – sammanlagt över 50 sidor – som ingick i de föreläsningar Barthes höll vid verkets tillkomst, och som publicerats postumt.

I översättning av Leif Janzon och med ett nyskrivet förord av Carin Franzén, professor i språk och kultur på Linköpings universitet.

»En underbar bok.« Torbjörn Elensky, Sveriges Radio, P1

»Det är en lika fascinerande som svårplacerad bok. Sällan formuleras Roland Barthes tankar om språkets otillräcklighet så mångbottnat och så passionerat som när han skriver om kärleken.« Svenska Dagbladet

»Det är vackert, känslosamt, sökande. Det är, som Carin Franzén skriver i sitt fina förord, ett utpekande av kärlekens beroende av symboliska koder.« Ingrid Bosseldal, Göteborgs-Posten

»Otroligt fin bok om den förälskade människans väg mot kärleken.« Litteraturvetare