Kommunistiska manifestet

KARL MARX [1818–1883], född i Trier, Preussen, var en tysk sociolog, nationalekonom, filosof och historiker. Marx räknas till grundarna av sociologin och är arbetarrörelsens mest inflytelserike tänkare. Upphovsman till den ekonomiska och revolutionära teori som kom att kallas marxism. FRIEDRICH ENGELS [1820–1895], född i Barmen, Preussen, var en tysk affärsman, sociolog, filosof och journalist. Som politisk tänkare, tillsammans med Karl Marx, grundare av den revolutionära teori som kom att kallas marxism.

Läs ett smakprov...
Titel: 
Kommunistiska manifestet
Översättning: 
Anonym
Originaltitel: 
Manifest der Kommunistischen Partei
Omslagsdesign: 
Lars Sundh
Bandtyp: 
Danskt band
Genre: 
Samhälle & Politik
Utgivningsdag: 
2018-03-03
Antal sidor: 
88
Format: 
120 x 185 mm
ISBN: 
978-91-7781-307-1 [mb]
978-91-7781-308-8 [e-bok]

Karl Marx & Friedrich Engels • Kommunistiska manifestet

Kommunistiska manifestet hör till de politiska pamfletternas mästerverk. Karl Marx och Friedrich Engels förutsåg historiska händelser, såsom mekaniserad massproduktion. När manifestet skrevs 1847 talade de med självklarhet utifrån denna beskrivna utveckling – med en alldeles magnifik retorik.

Ingen politisk text har engagerat och inspirerat så många, så länge, som Kommunistiska manifestet. Den 21 februari 2018 fyller verket jämnt, 170 år. Då gör vi det åter tillgängligt på svenska.

»Förändringskraften i Kommunistiska manifestet har bara överträffats av Bibeln. Som litteratur är det ett mästerverk.« | The Guardian