Kristus stannade i Eboli

CARLO LEVI föddes i Turin 1902, där han också studerade, och avled i Rom 1975. Han var aktiv kommunist, arresterades och förvisades av fascisterna på 1930-talet. Memoarboken Kristus stannade i Eboli publicerades 1945; dess djupt inkännande blick på människorna i södern bidrog till att lyfta deras umbäranden till en nationell angelägenhet under efterkrigstiden. Boken filmatiserades av Francesco Rosi 1979.

Titel: 
Kristus stannade i Eboli
För/efterord: 
Torbjörn Elensky
Översättning: 
Karin De Laval
Originaltitel: 
Cristo si è fermato a Eboli
Omslagsdesign: 
Markus Hedström
Omslagsbild: 
© Claudia Lorusso / Unsplash.com
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Biografier & Memoarer, Översatt
Utgivningsdag: 
2022-10-03
Antal sidor: 
272
ISBN: 
978-91-8023-746-8 [inb]
978-91-8023-747-5 [e-bok]

Carlo Levi • Kristus stannade i Eboli

Italienaren Carlo Levi var läkare, konstnär och författare av judisk börd. Han var uttalad antifascist, vilket ledde till att Mussolinis regim förvisade honom till Luciana, en gudsförgäten del av södra Italien.

Trots att han är politiskt utstött möts Levi av värme och gästfrihet i de byar han hamnar i – Grassano och Gagliano. Trakten är ytterst fattig: här finns bara en bil, och en toalett, man saknar de mest grundläggande förnödenheter och hänger sig åt en blandning av katolicism och mysticism. Malaria och vidskepelse härjar, borgmästaren missköter skolundervisningen och står hellre på balkongen och röker, måltiderna är påvra och består som regel av bröd, olja och tomat.

Kristus stannade i Eboli är Carlo Levis myllrande berättelse om människorna och livsvillkoren han möter i sin exil under åren 1935–36, på en plats som Jesus, enligt myten, bara besökte helt kort – och sedan övergav.

I svensk översättning av Karin De Laval och med ett nyskrivet förord av Torbjörn Elensky, författare och kritiker.

»Carlo Levi skildrar vardagen och flera av byns invånare med djup respekt men också med ett mått av förtvivlan. Känslan av att aldrig riktigt kunna överbrygga skillnaderna, hur goda intentionerna än var, är ständigt närvarande i texten.« Betyg: 4 av 5 – Maria Hjort, BTJ