Sagor

BRÖDERNA GRIMM är ett alias för de två tyska bröderna och akademikerna Jacob Ludwig Karl Grimm [1785–1868] och Wilhelm Carl Grimm [1786–1859]. Bröderna samlade under sin livstid ett stort antal folksagor som de bearbetade och nedtecknade. 1812 kom det första stora samlingsverket med 86 sagor, följt under de kommande decennierna av en rad olika reviderade och utökade versioner. 1857 publicerades den sjunde och sista upplagan, nu med 201 sagor, under titeln Bröderna Grimms sagor [Kinder- und Hausmärchen]. Ett av litteraturens mest inflytelserika verk, med många av de sagor som har format och fortsätter att forma vår kultur.

Titel: 
Sagor
Översättning: 
© Elisabeth Björklund
Omslagsdesign: 
Rasmus Pettersson
Omslagsbild: 
© Marc-Olivier Jodoin / Unsplash.com
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Översatt skönlitteratur
Utgivningsdag: 
2023-06-30
Antal sidor: 
336
ISBN: 
978-91-8063-432-8 [inb]

Bröderna Grimm • Sagor

När Bröderna Grimm i början av 1800-talet skulle samla sagor från den tyska folkloren stod de inför en svår uppgift. De oräkneliga muntliga framställningarna av samma sagor skulle sammanföras till enhetliga versioner. Deras ovärderliga gärning är skälet till att berättelserna kan fortsätta leva vidare.

Den folkloristiska berättartraditionen är lika gammal som den mänskliga civilisationen. Med tiden har berättelserna förvandlats och mytbildningen anpassats till olika samhällen. Samma berättelser förekommer i otaliga versioner runt om världen, Askungen dyker upp i antika Kina så väl som i antika Egypten.

Sagor är ett rikt urval ur Bröderna Grimms sagosamling och innehåller alla de odödliga klassikerna – RödluvanTörnrosaRumpelstiltskinRapunzelHans och GretaSnövit och många fler – såväl som ett urval av de bästa, mindre kända sagorna. I svensk översättning av Elisabet Björklund.