Samlade noveller I

MIRJAM TUOMINEN född i Kajana 1913, död 1967 i Helsingfors, var en finlandssvensk novellist och poet. De fem första böckerna var novellsamlingar och utgör författarskapets tidiga fas, varefter hon alltmer sökte sig mot en lyrisk form. Mot slutet av sitt liv skrev hon poesi med en religiös tematik.

Läs ett smakprov...
Titel: 
Samlade noveller I
För/efterord: 
Daniel Pedersen
Originaltitel: 
Tidig tvekan (1938), Murar (1939)
Omslagsdesign: 
Rasmus Pettersson
Omslagsbild: 
Michael Lønfeldt
Bandtyp: 
Häftad
Genre: 
Novellsamling, Skönlitteratur
Utgivningsdag: 
2018-12-08
Antal sidor: 
290
Format: 
135 x 210 mm
ISBN: 
978-91-7701-762-2 [mb]
978-91-7701-763-9 [e-bok]

Mirjam Tuominen • Samlade noveller I

Mirjam Tuominens fem novellsamlingar utgavs mellan 1938 och 1946. Debuten Tidig tvekan utkom ett år före andra världskrigets utbrott och sista novellsamlingen Kris gavs ut året efter krigsslutet. Samtidens fasa – och inte minst fascismens människosyn – färgar många av berättelserna. Mot grymheten ställer Mirjam Tuominen skörheten, i vilken hon finner livets djupaste gåta och källa. 

För första gången samlas nu Mirjam Tuominens lika klassiska som ojämförligt vackra novellsamlingar i två volymer, Samlade noveller, försedda med ett nyskrivet förord av litteraturforskaren Daniel Pedersen. 

Denna volym är den första och innehåller böckerna Tidig tvekan [1938] och Murar [1939].

»Ett av de mer betydelsefulla svenskspråkiga författarskapen på 1900-talet.« | Stig Larsson, Dagens Nyheter

»I uppfordrande kontrast till [det politiska mörkret omkring oss] står Mirjam Tuominens lika mörka, beska, varma och djupa medkänsla med det levande – och hennes krav på godhet.« | Maria Küchen, OBS, P1, Sveriges Radio

»Eländiga, avskyvärda värld, alltså, men Mirjam Tuominens beska skrivande är ändå hoppfullt, och jag blir mer och mer övertygad om att det är en fruktbar väg att gå, den underförstådda väg som pekas ut här. Att vi kan ta klivet tillbaka från bödelns värld in i godheten igen. Det är där vår överlevnad finns.« | Björn Kohlström, Bernur

»Mirjam Tuominens [senare diktning] är den radikala askesens väg, där jaget gör upp med sina egna vrångbilder. Men den förutsätter redan en blottställdhet av annan art, den hyperkänsliges utsatthet som hon inträngande och psykologiskt nyanserat skildrar i sin novellkonst.« | Anders Olsson, Läsningar av Intet

»Med novellsamlingen Tidig tvekan har Mirjam Tuominen, ett hittills okänt namn, med ett slag erövrat en rangplats inom vår litteratur. Det är nog länge sedan man fått vara med om en så betydelsefull debut.« | Hagar Olsson