AUGUST STRINDBERG [1849-1912] är sin egen litteraturhistoria, som en av de mest ryktbara, innovativa och produktiva svenskspråkiga författarna någonsin. Internationellt betraktas han som en av de största dramatikerna i modern tid, och ett flertal av hans prosaverk, i olika genrer, räknas till de viktigaste i vår klassiska kanon.

Titel: 
Hemsöborna
Omslagsdesign: 
Lars Sundh
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Skönlitteratur
ISBN: 
978-91-7781-887-8 [inb]

August Strindberg • Hemsöborna