Manus

 

Vi har en bred utgivning av romaner, lyrik, deckare, barn- och ungdomsböcker, biografier och facklitteratur.

 

Så här går du till väga för att lämna in ett manus till oss:

 


• Vi tar enbart emot manus digitalt, alltså per e-post. Manuset ska vara sparat i pdf eller Wordformat och döpt enligt formeln "Efternamn, Förnamn - Manusets titel - ÅÅÅÅ-MM-DD" (det datum då manuset skickas in). Ge även mailet ämnesraden Efternamn, Förnamn - Manusets titel.


• Lägg med ett följebrev och en kort sammanfattning i början av manuset (alltså inte i mailet eller som separat dokument).

• Vi tar enbart emot kompletta manus eftersom vi behöver kunna bedöma helheten. Vi vill också betona att ett manus behöver vara väl genomarbetat för att vi ska kunna göra en god bedömning.

 

Vi strävar efter att svara dig inom tre månader. På grund av den stora mängden manus vi får in
kan vi bara i undantagsfall ge personliga kommentarer.

 

Ditt manus mailar du till:

manus@modernista.se

 

För övriga frågor kontakta oss på:

info@modernista.se