Noveller

FRANZ KAFKA [1883-1924] var en tyskspråkig tjeckisk prosaist, som sedan länge anses vara en av 1900-talets viktigaste och mest inflytelserika författare. De tre romanerna, Processen, Slottet och Amerika läses av ständigt nya generationer. 

Titel: 
Noveller
För/efterord: 
Mikaela Blomqvist
Översättning: 
Caleb J. Anderson, Teddy Brunius, Bengt Chambert, Arne Hägglund, Ingegärd Martinell & Karl Vennberg
Omslagsdesign: 
Lars Sundh
Omslagsbild: 
© Lost_in_the_Midwest
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Klassiker, Novellsamling, Översatt skönlitteratur
Utgivningsdag: 
2022-08-25
Antal sidor: 
368
ISBN: 
978-91-8023-539-6 [inb]
978-91-8023-663-8 [e-bok]

Franz Kafka • Noveller

Franz Kafka är en av 1900-talets mest lästa och flitigast kommenterade författare. Hans påverkan på senare generationers litteratur – och världsbild – är kanske större än någon annans. Hos honom tar det absurda och orimliga i den mänskliga existensen gestalt överallt. »I Franz Kafkas författarskap är grundtonen dissonant«, konstaterar litteraturkritikern Mikaela Blomqvist i förordet till denna volym. »Världen styrs av en samling regler vars principer är obegripliga, människan blamerar sig ständigt och redan att existera tycks vara ett oförlåtligt fel.«

Under sin livstid publicerade sig Kafka sparsamt; hela 22 av novellerna i detta urval kommer från kvarlåtenskapen, inte minst dagböckerna. Många av texterna är oavslutade och fragmentariska, men här finns också de fullgångna och mest kända, som »En svältkonstnär«, »I straffkolonin« och »En läkare på landet«. Tillsammans bildar de en grotesk värld, där de flesta orsakssamband går i cirklar och straffet är sitt eget bevis.

I svensk översättning av Caleb J. Anderson, Teddy Brunius, Bengt Chambert, Arne Hägglund, Ingegärd Martinell och Karl Vennberg.