Slottet

FRANZ KAFKA [1883-1924] var en tyskspråkig tjeckisk prosaist. En stor del av hans verk publicerades postumt, mot hans vilja. I dag anses han vara en av 1900-talets allra viktigaste och mest inflytelserika författare. De tre romanerna, Processen, Slottet och Amerika är de bärande pelarna på vilka det ryktet vilar. 

Läs ett smakprov...
Titel: 
Slottet
Översättning: 
Hans Levander
Originaltitel: 
Das Schloß
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Klassiker, Översatt skönlitteratur
Recensionsdag: 
2019-04-06
Antal sidor: 
256
Format: 
135 x 210 mm
ISBN: 
978-91-7781-766-6 (inb)
978-91-7645-927-0 (e-bok)

Franz Kafka • Slottet

»K. spetsade öronen. Slottet hade alltså utnämnt honom till lantmätare. Det var å ena sidan ogynnsamt för honom, ty det visade att man på slottet ägde all nödig kännedom om honom, att man avvägt styrkeförhållandena och leende tagit upp kampen. Men det var å andra sidan fördelaktigt också, ty det visade enligt hans mening att man underskattade honom och att han skulle få mera frihet än han vågat hoppas från början.«

Slottsberget syns inte i dimman och mörkret när han kommer fram. K. står en lång stund på den träbro som leder från landsvägen in till byn, i vilken han ämnar söka logi för natten, och blickar upp »mot den skenbara tomheten«. När han tillfrågas anmäler sig K. som den lantmätare slottets greve beställt. Och därmed har kampen börjat. 

Slottet [Das Schloss, postumt utgiven 1926] är en av Franz Kafkas mest berömda romaner och en av världslitteraturens mest suggestiva gestaltningar av den moderna människans maktspel. Från början står det klart att huvudpersonen K. befinner sig i en subtil kamp mot en överhet, slottet och dess herrar, myndigheten i trakten, som ytterst ogärna släpper någon inpå sig. En av 1900-talets stora klassiker, här i svensk översättning av Hans Levander.