Den upprätta revolutionen

NGUGI WA THIONG'O [f. 1938] är en kenyansk författare och dramatiker. Hans första romaner skrevs under namnet James Ngugi. Senare skulle han återta sitt födelsenamn och med sitt författarskap på olika sätt ta ställning för de afrikanska minoritetsspråken. Han skriver sedan länge på sitt modersmål gikuyu och översätter själv sina böcker till engelska.

Ngugi wa Thiong’os hemsida
Ngugi wa Thiong’os Twitter

Läs ett smakprov...
Titel: 
Den upprätta revolutionen
Översättning: 
Jan Ristarp
Originaltitel: 
Ituĩka Rĩa Mũrũngarũ: Kana Kĩrĩa Gĩtũmaga Andũ Mathiĩ Marũngiĩ / The Upright Revolution: Or Why Humans Walk Upright
Författarporträtt: 
Daniel A. Anderson
Omslagsdesign: 
Lars Sundh
Omslagsbild: 
Marziya Mohammedali & Jalada Africa
Bandtyp: 
Häftad
Genre: 
Översatt skönlitteratur
Utgivningsdag: 
2017-02-11
Antal sidor: 
28
Format: 
120 x 185 mm
ISBN: 
978-91-7701-137-8 [häftad]

Ngugi wa Thiong’o • Den upprätta revolutionen

Människor gick en gång »på armar och ben precis som de andra fyrbenta varelserna« – enligt Ngũgĩ wa Thiong’os poetiska nygestaltning av människans plats i evolutionen.

Ngũgĩ wa Thiong’os fabel Den upprätta revolutionen eller Varför människan går på två ben – skriven på författarens hemspråk gikuyu och först publicerad i mars 2016 – har hittills översatts till 54 afrikanska språk. Ett översättningsmanifest i syfte att förena den afrikanska kontinentens språkutövare på deras egna modersmål.

Ngũgĩ wa Thiong’o har själv översatt boken till engelska. Modernista deltar som författarens svenska förlag i översättningsstafetten, som i och med denna utgåva också når den europeiska kontinenten.

I svensk översättning av Jan Ristarp.

»Ngũgĩ wa Thiong’o hör till de allra viktigaste författarna när det gäller att försöka förstå det postkoloniala Afrika.« | The Humanist

»Ngũgĩ wa Thiong’o bär upp alla de dilemman en samtida afrikansk författare konfronterar i form av – ibland oförsonliga – politiska och språkliga strömningar.« | John Updike, The New Yorker

»Hos Ngũgĩ wa Thiong’o väcks historia till liv. Han skriver med värdighet och från djupa reserver.« | The Guardian