MARGUERITE DURAS [1914–1996] föddes i Indokina av franska föräldrar. Hennes författarskap präglades starkt av uppväxttiden, liksom av hennes engagemang i motståndsrörelsen under andra världskriget. Duras utgivning – som omfattade över femtio romaner och pjäser – gör henne till en av efterkrigstidens mest betydande franska författare.

Läs ett smakprov...
Titel: 
Smärtan
För/efterord: 
Astrid Söderbergh Widding
Översättning: 
Marie Werup
Originaltitel: 
La douleur
Omslagsdesign: 
Lars sundh
Bandtyp: 
Häftad
Genre: 
Klassiker, Översatt skönlitteratur
Utgivningsdag: 
2007-11-12
Antal sidor: 
192
Format: 
127 x 200 mm
ISBN: 
978-91-85453-77-1 (häf)

Marguerite Duras • Smärtan

Med utgångspunkt i sina anteckningsböcker – de legendariska krigsdagböckerna – berättar Marguerite Duras en rad historier om kriget. Om en kvinna som väntar på en deporterad make, om segrarnas svåra val. »Det är dock ett faktum, som närmast får tanken att svindla, att stilen i dessa tidiga anteckningar föregriper den som hon sent omsider nådde fram till på nytt, efter ett helt livs skrivande. Själva författarskapet tycks gå i cirkel, inbegripet i samma hemlighetsfulla kretsgång som hennes litterära gestalter; dessa personer som går igen från text till text, vilkas namn återvänder, varieras, modifieras.«

Ur Astrid Söderbergh-Widdings förord.