Den upprätta revolutionen

NGŨGĨ WA THIONG’O [f. 1938] är en kenyansk författare, uppmärksammad såväl för sin romankonst som för sin politiska radikalitet och ofta omnämnd i Nobelprissammanhang.

Författarens sajt

Titel: 
Den upprätta revolutionen
Översättning: 
Jan Ristarp
Originaltitel: 
Ituĩka Rĩa Mũrũngarũ: Kana Kĩrĩa Gĩtũmaga Andũ Mathiĩ Marũngiĩ / The Upright Revolution: Or Why Humans Walk Upright
Författarporträtt: 
Daniel A. Anderson
Omslagsdesign: 
Lars Sundh
Omslagsbild: 
Marziya Mohammedali & Jalada Africa
Bandtyp: 
Häftad
Genre: 
Översatt skönlitteratur
Recensionsdag: 
2017-02-11
Antal sidor: 
28
Format: 
120 x 185 mm
ISBN: 
978-91-7701-137-8 [häftad]

Ngugi wa Thiong’o • Den upprätta revolutionen

Människor gick en gång »på armar och ben precis som de andra fyrbenta varelserna« – enligt Ngũgĩ wa Thiong’os poetiska nygestaltning av människans plats i evolutionen.

Ngũgĩ wa Thiong’os fabel Den upprätta revolutionen eller Varför människan går på två ben – skriven på författarens hemspråk gikuyu och först publicerad i mars 2016 – har hittills översatts till 54 afrikanska språk. Ett översättningsmanifest i syfte att förena den afrikanska kontinentens språkutövare på deras egna modersmål.

Ngũgĩ wa Thiong’o har själv översatt boken till engelska. Modernista deltar som författarens svenska förlag i översättningsstafetten, som i och med denna utgåva också når den europeiska kontinenten.

I svensk översättning av Jan Ristarp.

»Ngũgĩ wa Thiong’o hör till de allra viktigaste författarna när det gäller att försöka förstå det postkoloniala Afrika.« | The Humanist

»Ngũgĩ wa Thiong’o bär upp alla de dilemman en samtida afrikansk författare konfronterar i form av – ibland oförsonliga – politiska och språkliga strömningar.« | John Updike, The New Yorker

»Hos Ngũgĩ wa Thiong’o väcks historia till liv. Han skriver med värdighet och från djupa reserver.« | The Guardian