De rumänska dikterna

PAUL CELAN [1920–1970] är en av efterkrigstidens mest betydande poeter. Han föddes i den rumänska staden Cernăuți (i nuvarande Ukraina), med tyska som modersmål.

Läs ett smakprov...
Titel: 
De rumänska dikterna
För/efterord: 
Anders Olsson
Översättning: 
Inger Johansson
Originaltitel: 
Paul Celan. Gesammelte Werke in sieben Bänden, in: Sechster Band. Das Frühwerk.
Omslagsdesign: 
Lars Sundh
Omslagsbild: 
Lars Sundh
Bandtyp: 
Häftad
Genre: 
Lyrik
Utgivningsdag: 
2004-01-01
Antal sidor: 
40
Format: 
123 x 192 mm
ISBN: 
978-91-8874-859-1 [mb]
978-91-7781-311-8 [e-bok]

Paul Celan • De rumänska dikterna

Paul Celan [1920–1970] är en av efterkrigstidens mest betydande poeter. Han föddes i den rumänska staden Cernăuți (i nuvarande Ukraina), med tyska som modersmål. Föräldrarna dog i nazisternas koncentrationsläger, och han satt själv i arbetsläger från 1942 till 1943. Vid krigsslutet bosatte han sig i Bukarest. Där fann Celan, som under hela livet hade en konfliktfylld relation till tyskan, en konstnärlig och personlig befrielse i att tillägna sig det rumänska språket. Under den korta tid han tillbringade där, från april 1945 till december 1947, skrev han ett antal mytomspunna dikter och prosadikter som aldrig rönt samma uppmärksamhet som hans tyskspråkiga verk. Med sin drömlika, expansiva bildfantasi både förebådar de det senare författarskapet och står som en egen gåtfull kropp i det.

De rumänska dikterna har aldrig tidigare presenterats i bokform på svenska. I översättning av Inger Johansson och med ett förord av Anders Olsson.

»Det påminner om Erik Lindegrens Mannen utan väg, en annan tidsdikt om blindhet och söndertrasade ruinbilder. I Celans dikt kan man välja mellan att dricka sorgen ur ett glas eller ur en handflata, men drycken är alltid sorg.« | Eva Ström, Sydsvenska Dagbladet

 

»De ambitiöst anlagda prosadikterna framstår som på en gång de vackraste och märkligaste, fyllda av drömlika abstraktioner och symboler som tänds och slocknar likt eldflugor.« | Magnus Halldin, Dagens Nyheter

»Det är naturligtvis igenting annat än en litterär händelse nu när Paul Celans rumänska dikter utkommer för första gången i svensk tolkning. Överhuvudtaget är detta en bok som på många sätt sammanfattar och presenterar själva Diktens kärna.« | Kristian Lundberg, Norrköpings Tidningar

»Detta är ett alster där Celan övar sig i surrealistisk logik, förkunnar den ›erotiska absolutismen‹ och besjunger en värld i vilken nätterna ›börjar på morgonen‹. Men texterna innehåller även vemod och bitterhet.« | Aris Fioretos, Expressen

»Språket och dikten var för Paul Celan ett sätt att upprätthålla sin mänsklighet. De rumänska dikterna är texter med en egenartad lyskraft.« | Thomas Kjellgren, Kristianstadsbladet

»Bildspråket är ibland svindlande i sin fantasirikedom, men man kan, som aldrig i den senare produktionen, ofta ana ett visst självironiskt skämtlynne bakom några av de mest konstfullt utsirade ordtiraderna.« | Tommy Olofsson, Svenska Dagbladet

»Trots de på ytan lätthänvisade bildkollisionerna, det ungdomliga bruset och ordrikedomen, har här redan en stark litterär individualitet funnit fäste.« | Henrik Petersen, Helsingborgs Dagblad