Ett bidrag till heterosexualitetens historia

PIA LASKAR föddes 1956 i Stockholm. Hon forskar och undervisar i idéhistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet. Ett bidrag till heterosexualitens historia. Kön, sexualitet och njutningsformer i sexhandböcker 1800–1920 är hennes doktorsavhandling.

Läs ett smakprov...
Titel: 
Ett bidrag till heterosexualitetens historia
Omslagsdesign: 
Lars Sundh
Bandtyp: 
Häftad
Genre: 
Samhälle & Politik
Utgivningsdag: 
2005-05-01
Antal sidor: 
433
Format: 
150 x 220 x 30 mm
ISBN: 
978-91-88748-96-6 (häf)

Pia Laskar • Ett bidrag till heterosexualitetens historia

Varför blir människor heterosexuella? Den frågan är långt ifrån lika vanlig som den om homosexualitet. Heterosexualitet framstår som något självklart, något som inte kräver kritisk granskning. Ändå tycks varje tidsepok behöva handböcker i hur man ska ha bra heterosexuellt umgänge. Pia Laskars Ett bidrag till heterosexualitetens historia är en idéhistorisk undersökning av sexhandböcker från 1800-1920, som fokuserar på sexualitet, normer för njutning och konstruktion av kön och hur detta förändras över tid. Grundläggande i Laskars studie är beskrivningar av den sexuella relationen mellan två motsatta kön och hur dessa beskrivningar är kopplade till medicinska och vetenskapliga idéer under denna tidsperiod. Särskilt intresse ägnas sexmanualerna som skrevs av kvinnor kring sekelskiftet 1900.