Pansarkryssaren
Titel: 
Pansarkryssaren
För/efterord: 
Anneli Jordahl
Omslagsdesign: 
Lars Sundh
Genre: 
Skönlitteratur
ISBN: 
978-91-749-9316-5

Pansarkryssaren

Ett tungt stridsfartyg pressar sig uppför ån i dimman mellan fabrikslängorna och ankrar vid betongbronframför Grusvikens järnverk. Molly Johnson skrevsin debutroman Pansarkryssaren (1955) efter att hasett Sergei Eisensteins film Pansarkryssaren Potemkin. Hennes roman växer fram som en expressionistisklegend om den orättvisa fördelningen mellan desom äger och de som producerar den är något såudda som en absurdistisk arbetarroman, en språkligtexplosiv skildring av hur globaliseringen påverkardet begynnande svenska välfärdssamhället. 

»Molly Johnsons Pansarkryssaren är en av den svenska arbetarlitteraturens mestintressanta romaner, just för att den lyckasspräcka hål på dessa hinnor som skiljermänniskor och språk och sammanhangfrån varandra. Det är en läsning man « | ANNA HALLBERG, DAGENS NYHETER